For oss handler god eiendomsdrift om i best mulig grad å ivareta eiendommens brukere og verdier. Vi legger stor vekt på ivaretakelse av de banale vaktmesteroppgavene, eksempelvis sørge for at eiendommens fellesarealer og utomhus arealer til enhver tid fremstår representativt.

Moderne bygg gir nye muligheter for driftsoptimalisering, men det kreves høy grad av kompetanse for å oppnå reel effektivisering. Samhandling mellom de tekniske anleggene er essensielt, å sørge for at anleggene harmonerer med hverandre er avgjørende for effektiv og lønnsom drift.

Estate Management AS investerer både tid og penger i teknisk innsikt og kompetanse, vi har stort fokus på å legge til rette for kontinuerlig utvikling av vårt driftspersonell.


For at eiendommens brukere skal være fornøyde, er vi overbevist om at de må føle seg verdsatt og ivaretatt, dette oppnår vi med synlig serviceinnstilt tilstedeværelse. Estate Management AS tilbyr leietakerne god service, våre medarbeidere har god forståelse for grenseskille mellom leietakers og utleiers vedlikeholdsplikter, du kan være trygg på at kostnadene havner riktig sted.

HMS først, god ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet bør være en selvfølgelighet. Estate Management AS utarbeider og gjennomfører egen- og internkontroller. Våre medarbeidere har kompetanse på brannvernledelse. Vi rådgir våre kunder med hele eller deler av brannvernarbeidet,  etablere god og riktig brannvernorganisasjon, utarbeider instrukser og rutiner, brukeropplæring og gjennomføring av brannøvelser.

Verden er i endring og heldigvis begynner bransjen å bli mer miljøfokusert. Erfaringsmessig ser vi at leietakerne allerede har store forventninger til klimavennlige og miljøriktige lokaler, leietakerne stiller strenge krav til utleier. Et godt innemiljø som samtidig ivaretar kloden, er målet.

Ved å utfordre tradisjonelle driftsmodeller- og driftsmetoder søker vi i Estate Management AS å effektivisere eiendomsdriften. Vi tror tiden er moden for å se nærmere på hvordan næringseiendommene driftes og vedlikeholdes. Vår erfaring er at gårdeier kan oppnå store besparelse ved å analysere driftsbehovet og se nærmere på hvem som gjør hva. Riktig bruk av moderne eiendomsteknologi kan gi eiendommen stor verdi.

Estate Management AS tilbyr alt fra timeoppdrag til faste driftsavtaler. Driftsavtalene kan variere, alt fra ett par timer per uke til hele årsverk. Vi skreddersyr vår leveranse i tråd med kundens ønske og behov.

For oss handler god eiendomsdrift om i best mulig grad å ivareta eiendommens brukere og verdier. Vi legger stor vekt på ivaretakelse av de banale vaktmesteroppgavene, eksempelvis sørge for at eiendommens fellesarealer og utomhus arealer til enhver tid fremstår representativt.

Moderne bygg gir nye muligheter for driftsoptimalisering, men det kreves høy grad av kompetanse for å oppnå reel effektivisering. Samhandling mellom de tekniske anleggene er essensielt, å sørge for at anleggene harmonerer med hverandre er avgjørende for effektiv og lønnsom drift.

Estate Management AS investerer både tid og penger i teknisk innsikt og kompetanse, vi har stort fokus på å legge til rette for kontinuerlig utvikling av vårt driftspersonell.


For at eiendommens brukere skal være fornøyde, er vi overbevist om at de må føle seg verdsatt og ivaretatt, dette oppnår vi med synlig serviceinnstilt tilstedeværelse. Estate Management AS tilbyr leietakerne god service, våre medarbeidere har god forståelse for grenseskille mellom leietakers og utleiers vedlikeholdsplikter, du kan være trygg på at kostnadene havner riktig sted.

HMS først, god ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet bør være en selvfølgelighet. Estate Management AS utarbeider og gjennomfører egen- og internkontroller. Våre medarbeidere har kompetanse på brannvernledelse. Vi rådgir våre kunder med hele eller deler av brannvernarbeidet,  etablere god og riktig brannvernorganisasjon, utarbeider instrukser og rutiner, brukeropplæring og gjennomføring av brannøvelser.

Verden er i endring og heldigvis begynner bransjen å bli mer miljøfokusert. Erfaringsmessig ser vi at leietakerne allerede har store forventninger til klimavennlige og miljøriktige lokaler, leietakerne stiller strenge krav til utleier. Et godt innemiljø som samtidig ivaretar kloden, er målet.

Ved å utfordre tradisjonelle driftsmodeller- og driftsmetoder søker vi i Estate Management AS å effektivisere eiendomsdriften. Vi tror tiden er moden for å se nærmere på hvordan næringseiendommene driftes og vedlikeholdes. Vår erfaring er at gårdeier kan oppnå store besparelse ved å analysere driftsbehovet og se nærmere på hvem som gjør hva. Riktig bruk av moderne eiendomsteknologi kan gi eiendommen stor verdi.

Estate Management AS tilbyr alt fra timeoppdrag til faste driftsavtaler. Driftsavtalene kan variere, alt fra ett par timer per uke til hele årsverk. Vi skreddersyr vår leveranse i tråd med kundens ønske og behov.