For oss handler god forvaltning om å maksimere eiendommens potensialer, det gjør vi ved å holde kostnader nede og inntekter oppe. For å lykkes over tid er god ivaretakelse av leietakerne selve nøkkelen til suksess. Ved å investere i leietakerens trivsel bygger man lange sunne relasjoner som begge parter vil ha glede av i lang tid. Vårt mål er å bidra til at våre kunder får lojale leietakere, som blir gode ambassadører for eiendommen – vi kaller det verdiskapende forvaltning.

For å skape fornøyde leietakere er vi overbeviste om at det kreves høy grad av reel innsikt i hvordan leietakeren faktisk har det. Tilstedeværelse og involvering er viktige faktorer for å lykkes.

I Estate Management AS deler vi Eiendomsforvaltning inn i tre dimensjoner, administrativ-, økonomisk- og teknisk forvaltning.

Administrativ forvaltning handler om å ivareta eiendommens daglige drift. Alt fra daglig ledelse av eiendommen, aktiv leietakeroppfølging, utleie av ledige lokaler, administrere eiendommens drifts- og vedlikeholdsbehov. Vi har erfaring fra å delta på Selskapets styremøter og generalforsamlinger, da gjerne som styresekretær. På vegne av styret utarbeider vi innkalling til møter, sekretær under gjennomføringen og utarbeidelse av utkast til møteprotokoll.

Økonomisk forvaltning handler i stor grad om å sørge for god økonomistyring. Det handler om å sørge for god likviditetsstyring, budsjettering, finansiering, innkreving av husleie og felleskostnader, årsoppgjør, løpende regnskapsførsel med mer.

Teknisk forvaltning handler om å sørge for optimal drift av eiendommen. Proaktiv og effektiv driftsplan er nøkkelen for velsmurt drift av eiendommen. Koordinering av eiendommens servicepersonell og håndverkere er særlig viktig for brukere av bygget. Helhetlig planlegging er ofte forskjellen på et mislykket og vellykket arbeid.

Estate Management AS har stort fokus på til enhver tid å ajourføre eiendommens FDV dokumentasjon. Vi arbeider målrettet med digitalisering av eiendommen, både med tanke på dokumentasjon og kartlegging av eiendommens bruksmønster. Dette gjør vi ved bruk av moderne eiendomsteknologi.

Verdien av å ha kartlagt eiendommens tekniske og bygningsmessige tilstand er stor. Vår anbefaling er alltid å ha en oppdatert vedlikeholdsplan, gjerne 3, 5, eller 10 årsplan hvor man har kartlagt eiendommens fremtidige vedlikeholdsbehov. God vedlikeholdsplan bidrar til forutsigbare kostnader og gir samtidig gode forutsetninger for god informasjon til eiendommens brukere. Man vil aldri klare å eliminere uforutsette hendelser, men en vedlikeholdsplan minimerer ubehagelige overraskelser.

Ved å ha god kjennskap til eiendommens kvaliteter, muligheter og begrensninger kan vi på en best mulig måte sørge for bærekraftig utvikling av eiendommen.

For oss handler god forvaltning om å maksimere eiendommens potensialer, det gjør vi ved å holde kostnader nede og inntekter oppe. For å lykkes over tid er god ivaretakelse av leietakerne selve nøkkelen til suksess. Ved å investere i leietakerens trivsel bygger man lange sunne relasjoner som begge parter vil ha glede av i lang tid. Vårt mål er å bidra til at våre kunder får lojale leietakere, som blir gode ambassadører for eiendommen – vi kaller det verdiskapende forvaltning.

For å skape fornøyde leietakere er vi overbeviste om at det kreves høy grad av reel innsikt i hvordan leietakeren faktisk har det. Tilstedeværelse og involvering er viktige faktorer for å lykkes.

I Estate Management AS deler vi Eiendomsforvaltning inn i tre dimensjoner, administrativ-, økonomisk- og teknisk forvaltning.

Administrativ forvaltning handler om å ivareta eiendommens daglige drift. Alt fra daglig ledelse av eiendommen, aktiv leietakeroppfølging, utleie av ledige lokaler, administrere eiendommens drifts- og vedlikeholdsbehov. Vi har erfaring fra å delta på Selskapets styremøter og generalforsamlinger, da gjerne som styresekretær. På vegne av styret utarbeider vi innkalling til møter, sekretær under gjennomføringen og utarbeidelse av utkast til møteprotokoll.

Økonomisk forvaltning handler i stor grad om å sørge for god økonomistyring. Det handler om å sørge for god likviditetsstyring, budsjettering, finansiering, innkreving av husleie og felleskostnader, årsoppgjør, løpende regnskapsførsel med mer.

Teknisk forvaltning handler om å sørge for optimal drift av eiendommen. Proaktiv og effektiv driftsplan er nøkkelen for velsmurt drift av eiendommen. Koordinering av eiendommens servicepersonell og håndverkere er særlig viktig for brukere av bygget. Helhetlig planlegging er ofte forskjellen på et mislykket og vellykket arbeid.

Estate Management AS har stort fokus på til enhver tid å ajourføre eiendommens FDV dokumentasjon. Vi arbeider målrettet med digitalisering av eiendommen, både med tanke på dokumentasjon og kartlegging av eiendommens bruksmønster. Dette gjør vi ved bruk av moderne eiendomsteknologi.

Verdien av å ha kartlagt eiendommens tekniske og bygningsmessige tilstand er stor. Vår anbefaling er alltid å ha en oppdatert vedlikeholdsplan, gjerne 3, 5, eller 10 årsplan hvor man har kartlagt eiendommens fremtidige vedlikeholdsbehov. God vedlikeholdsplan bidrar til forutsigbare kostnader og gir samtidig gode forutsetninger for god informasjon til eiendommens brukere. Man vil aldri klare å eliminere uforutsette hendelser, men en vedlikeholdsplan minimerer ubehagelige overraskelser.

Ved å ha god kjennskap til eiendommens kvaliteter, muligheter og begrensninger kan vi på en best mulig måte sørge for bærekraftig utvikling av eiendommen.