Vi tilbyr rådgivning knyttet til bærekraftig utvikling av eksisterende eiendom. Vi tilbyr rådgivning innenfor universell utforming, klima, energi, miljø og eiendomsteknologi.

Estate Management AS tilbyr også rådgivning knyttet til strategisk utvikling av eiendommens potensiale. Vi har kompetanse på å forvalte eiendommen i et strategisk langsiktig perspektiv. Vi bistår våre kunder gjennom deler av- eller hele prosessen. Fra drøm til virkelighet.

Ofte starter prosessen med et mulighetsstudie hvor man ser nærmere på hva som er mulig. Et mulighetsstudie er fornuftig uansett om det dreier seg om påbygg av eksisterende bygningsmasse eller å bygge nytt. Basert på mulighetsstudiet kan vi bistå med innhenting av finansiering, leietakersøk, ivareta byggherrens rolle gjennom forprosjekt og gjennom selve gjennomføringen av prosjektet.

Vi tilbyr rådgivning knyttet til bærekraftig utvikling av eksisterende eiendom. Vi tilbyr rådgivning innenfor universell utforming, klima, energi, miljø og eiendomsteknologi.

Estate Management AS tilbyr også rådgivning knyttet til strategisk utvikling av eiendommens potensiale. Vi har kompetanse på å forvalte eiendommen i et strategisk langsiktig perspektiv. Vi bistår våre kunder gjennom deler av- eller hele prosessen. Fra drøm til virkelighet.

Ofte starter prosessen med et mulighetsstudie hvor man ser nærmere på hva som er mulig. Et mulighetsstudie er fornuftig uansett om det dreier seg om påbygg av eksisterende bygningsmasse eller å bygge nytt. Basert på mulighetsstudiet kan vi bistå med innhenting av finansiering, leietakersøk, ivareta byggherrens rolle gjennom forprosjekt og gjennom selve gjennomføringen av prosjektet.