Fra tid til annen er det behov for å gjøre oppgraderinger på eiendommen, enten i form av utskiftning av tekniske anlegg, rehabilitering av bygningsdeler eller bygningsmessige tilpasninger for leietaker. Våre medarbeidere har lang erfaring med prosjektadministrasjon, enten i form av å være prosjektets leder, byggeleder eller å ivareta byggherrens rolle i prosjektet. Å ivareta eiendommens brukere samtidig som det skal gjennomføres større vedlikeholdsarbeid i eiendommen kan være utfordrende. Estate Management AS har funnet nøkkelen for hvordan man på best mulig måte ivaretar daglig bruk av eiendommen samtidig som vedlikeholdsarbeider pågår.

Estate Management AS utarbeider vedlikeholdsplaner og LCC analyser. Da begynner vi med å kartlegge eiendommens tilstand. Ved å vurdere tilstand opp mot bygningsdetaljens livsløpssyklus utarbeider vi en vedlikeholdsplan med tilhørende tiltaksplan og budsjett. Vedlikeholdsplanen gir forutsigbare utgifter og legger til rette for proaktiv kommunikasjon mellom alle interessentene i eiendommen.

Estate Management AS tilbyr også bistand knyttet til utarbeidelse av anbudsgrunnlag ved anbudsforespørsler.

Fra tid til annen er det behov for å gjøre oppgraderinger på eiendommen, enten i form av utskiftning av tekniske anlegg, rehabilitering av bygningsdeler eller bygningsmessige tilpasninger for leietaker. Våre medarbeidere har lang erfaring med prosjektadministrasjon, enten i form av å være prosjektets leder, byggeleder eller å ivareta byggherrens rolle i prosjektet. Å ivareta eiendommens brukere samtidig som det skal gjennomføres større vedlikeholdsarbeid i eiendommen kan være utfordrende. Estate Management AS har funnet nøkkelen for hvordan man på best mulig måte ivaretar daglig bruk av eiendommen samtidig som vedlikeholdsarbeider pågår.

Estate Management AS utarbeider vedlikeholdsplaner og LCC analyser. Da begynner vi med å kartlegge eiendommens tilstand. Ved å vurdere tilstand opp mot bygningsdetaljens livsløpssyklus utarbeider vi en vedlikeholdsplan med tilhørende tiltaksplan og budsjett. Vedlikeholdsplanen gir forutsigbare utgifter og legger til rette for proaktiv kommunikasjon mellom alle interessentene i eiendommen.

Estate Management AS tilbyr også bistand knyttet til utarbeidelse av anbudsgrunnlag ved anbudsforespørsler.