Arealforvaltning
Bilde av signering av leiekontrakt
Kontraktsrådgivning
Vaktmester i Bergen
Leietakerservice
Flyttekasse klar for å bli fraktet til nye kontorlokaler
Flytteservice

Mer om våre tjenester

Ved å avtale et møte kan vi skreddersy en løsning som er tilpasset dine behov
og som gir deg en kostnadseffektiv drift av dine lokaler og leieforhold.

 • Arealrådgivning
 • Proaktiv arealansvarlig
 • Strategisk arealplanlegging
 • Funksjons/behov- og arealanalyse
 • Søk etter lokaler
 • Bistand med fremleie av egne lokaler
 • Kontakt med offentlige myndigheter
 • Bistå ved overtakelsesbefaringer ved inn- og utflytning av lokaler
 • Bistand i hele eller deler av flytteprosessen
 • Bistå med løpende spørsmål fra utleier tilknyttet drift og vedlikehold samt spørsmål i forbindelse med leiekontrakten og tilhørende bestemmelser, herunder følge opp at partene utfører sine vedlikeholdsplikter
 • Klargjøre forpliktelser
 • Besørge at kontraktsfestede frister overholdes
 • Bistand ved reforhandling av løpende leieforhold
 • Bistå ved utøvelse av leieopsjoner
 • Bistå ved avvikling av leieforholdet
 • Bistå ved overtakelsesbefaringer ved inn- og utflytning av lokaler
 • Utarbeidelse av lønnsom og effektiv driftsplan
 • 24 timers vakt beredskap
 • FDV dokumentasjon, vedlikeholde dokumentasjon i digitalt forvaltningsprogram
 • Etablere og følge opp egen- og internkontroller. Sørge for at kontrollene utføres i iht. forskriftskrav
 • Oppfølging internkontroll, eks. brannvern, elektro, legionella mv.
 • Driftsoptimalisering
 • Feilsøking på tekniske anlegg
 • Energivurdering tekniske anlegg
 • Brannvernledelse
  • Vedlikehold av brannbok
  • Planlegge, gjennomføre og dokumentere brannøvelse
  • Planlegge, gjennomføre og dokumentere opplæring
  • Internkontroll med fokus på brannsikringstiltak
  •  Avvikshåndtering
 • HMS
 • Leietakerservice
 • Koordinere av servicetjenester byggdrift, kantine, renhold, resepsjon, mv.
 • Serviceavtaler, oppfølging servicerapporter
 • Formidling håndverkertjenester
 • Energioppfølging m/tiltak
 • Oppfølging faktura ifm. strøm og avfall
 • Rådgiving avfallsløsninger
 • Fakturakontroll servicetjenester
 • Driftsbudsjett
 • Felleskostnader
 • Prognose
 • Innkjøp
 • Koordinering alle leverandører

Ta kontakt i dag for et uforpliktende møte