Dine fremtidige behov vil ikke nødvendigvis være de samme som da du inngikk leiekontrakten. Etter hvert som din virksomhet utvikler seg, vil dine arealbehov endre seg. Kontinuerlige tilpasninger må forventes. Tid og store besparelser kan oppnås ved å tenke langsiktig og ved å kartlegge behov og muligheter.

Estate Management AS tilbyr rådgivning knyttet til hvordan din virksomhet disponerer de leide lokaler. Vi bistår med arealforvaltning fra A-Å, ofte starter prosessen med en behovsanalyse hvor vi kartlegger hvilke behov din virksomhet har, deretter ser vi på hvilke arbeidsmetodikker dere har, eventuelt ønsker å iverksette i deres organisasjon. Basert på disse faktorene lager vi ett fundament for hvilke arealstrukturer som passer din virksomhet. Prosessen videre inkluderer ofte interiørarkitekt som sammen med oss utarbeider skisser for hvordan lokalene best mulig kan bidra til en effektiv arbeidshverdag for deg og alle dine kollegaer. Gode tilpassede lokalene bidrar til å skape identitet for din virksomhet, trivsel for ansatte og effektivitet i arbeidet. 

Om ønskelig kan Estate Management AS bistå gjennom hele prosessen, fra kartlegging, behovsanalyse, søk etter lokaler, leiekontrakt, forhandlinger med utleier og planlegging av hele flytteprosessen. Vårt mål er at du skal oppleve en sømløs prosess hvor du har trygghet for at alle oppgaver knyttet til flyttingen blir ivaretatt.  Om du ønsker kan du overlate hele planleggingen og koordineringen av arbeidet til oss.

Dine fremtidige behov vil ikke nødvendigvis være de samme som da du inngikk leiekontrakten. Etter hvert som din virksomhet utvikler seg, vil dine arealbehov endre seg. Kontinuerlige tilpasninger må forventes. Tid og store besparelser kan oppnås ved å tenke langsiktig og ved å kartlegge behov og muligheter.

Estate Management AS tilbyr rådgivning knyttet til hvordan din virksomhet disponerer de leide lokaler. Vi bistår med arealforvaltning fra A-Å, ofte starter prosessen med en behovsanalyse hvor vi kartlegger hvilke behov din virksomhet har, deretter ser vi på hvilke arbeidsmetodikker dere har, eventuelt ønsker å iverksette i deres organisasjon. Basert på disse faktorene lager vi ett fundament for hvilke arealstrukturer som passer din virksomhet. Prosessen videre inkluderer ofte interiørarkitekt som sammen med oss utarbeider skisser for hvordan lokalene best mulig kan bidra til en effektiv arbeidshverdag for deg og alle dine kollegaer. Gode tilpassede lokalene bidrar til å skape identitet for din virksomhet, trivsel for ansatte og effektivitet i arbeidet. 

Om ønskelig kan Estate Management AS bistå gjennom hele prosessen, fra kartlegging, behovsanalyse, søk etter lokaler, leiekontrakt, forhandlinger med utleier og planlegging av hele flytteprosessen. Vårt mål er at du skal oppleve en sømløs prosess hvor du har trygghet for at alle oppgaver knyttet til flyttingen blir ivaretatt.  Om du ønsker kan du overlate hele planleggingen og koordineringen av arbeidet til oss.