Fra tid til annen kreves det mindre og større tilpasninger, vi hjelper deg enten det gjelder mindre tilpasninger som å flytte én arbeidsstasjon til å flytte hele kontoret.

Ved større flytteprosesser kan Estate Management AS bistå med bistand gjennom hele prosessen, fra kartlegging, behovsanalyse, søk etter lokaler, kontraktsrådgivning, forhandlinger med utleier og planlegging av hele flytteprosessen. Vårt mål er at du skal oppleve en sømløs prosess hvor du har trygghet for at alle oppgaver knyttet til flyttingen blir ivaretatt.  Om du ønsker kan du overlate hele planleggingen og koordineringen av arbeidet til oss.

Fra tid til annen kreves det mindre og større tilpasninger, vi hjelper deg enten det gjelder mindre tilpasninger som å flytte én arbeidsstasjon til å flytte hele kontoret.

Ved større flytteprosesser kan Estate Management AS bistå med bistand gjennom hele prosessen, fra kartlegging, behovsanalyse, søk etter lokaler, kontraktsrådgivning, forhandlinger med utleier og planlegging av hele flytteprosessen. Vårt mål er at du skal oppleve en sømløs prosess hvor du har trygghet for at alle oppgaver knyttet til flyttingen blir ivaretatt.  Om du ønsker kan du overlate hele planleggingen og koordineringen av arbeidet til oss.