Vi kan bistå deg med alt fra rådgivning knyttet til ditt
leieforhold, klargjøring av dine forpliktelser, oppfølging av dine
vedlikeholdsplikter med mer. I stedet for at du skal ta deg av alle disse
detaljene kan vi gjøre det for deg, slik at du kan fokusere på egen virksomhet.

Ved inngåelse av leiekontrakter er det mye å tenke på og fallgruvene er mange,
om ønskelig sørger vi for å ivareta dine interesser slik at dere oppnår et
balansert leieforhold som begge parter kan ha glede av i mange år.   

Vi kan bistå deg med alt fra rådgivning knyttet til ditt leieforhold, klargjøring av dine forpliktelser, oppfølging av dine vedlikeholdsplikter med mer. I stedet for at du skal ta deg av alle disse detaljene kan vi gjøre det for deg, slik at du kan fokusere på egen virksomhet.

Ved inngåelse av leiekontrakter er det mye å tenke på og fallgruvene er mange, om ønskelig sørger vi for å ivareta dine interesser slik at dere oppnår et balansert leieforhold som begge parter kan ha gleden av i mange år.