I ett næringslokale vil det fra tid til annen være behov for teknisk bistand, enten det gjelder oppsyn med og drift av tekniske anlegg, vaktmestertjenester, bistand knyttet til ommøblering eller flytting av arbeidsstasjoner eller enkelt vedlikehold som for eksempel feste et løst dørhåndtak, stake et tett toalett, avfallshåndtering, skifte defekt lyskilde eller annet enkelt vedlikehold. Våre medarbeidere har fagbrev i byggdrifterfaget og har bred kompetanse fra slikt arbeid.

Uforutsette hendelser kan vi dessverre aldri gardere oss mot, da er det kjekt å ha fagfolk i ryggen hvis og når uhellet først inntreffer. Estate Management AS tilbyr døgnbemannet vakttjeneste 365 dager i året.

Helse, miljø og sikkerhet først, god ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet bør være en selvfølge. Estate Management AS utarbeider og gjennomfører egen- og internkontroller. Våre medarbeidere har kompetanse på brannvernledelse. Vi kan bistå med å etablere god brannvernorganisasjon, tilpassede instrukser, brukeropplæring og gjennomføring av brannøvelser.

Ved større prosjekter har vi opparbeidet oss ett bredt nettverk med fagpersonell som alltid står til tjeneste og hvor våre kunder oppnår fordelaktige betingelser.

Verden er i endring og heldigvis begynner bransjen å bli mer miljøorientert. Vår erfaring er at markedet uansett bransje forventer og til dels krever at leverandører iverksetter rutiner som bidrar til at leverandørens virksomhet blir mer klimavennlig. Et godt innemiljø som samtidig ivaretar kloden, er målet. Våre medarbeidere har god erfaring med å bistå leietakere knyttet til oppfølging av diverse miljøsertifiseringer.

Mange tenker at for å bruke et forvaltningsselskap må du gi fra deg hele driften. Hos noen er dette tilfelle, men vi i Estate Management AS ønsker å gi deg full fleksibilitet til å velge hvilke forvaltningstjenester du ønsker. Det viktigste er at ditt leieforhold blir ivaretatt på best mulig måte og at din arbeidshverdag blir mest mulig effektiv og lønnsom. 

Estate Management AS tilbyr alt fra timeoppdrag til faste driftsavtaler. Driftsavtalene varier alt fra ett par timer per uke til hele årsverk. Vi skreddersyr vår leveranse i tråd med kundens ønske og behov.

I ett næringslokale vil det fra tid til annen være behov for teknisk bistand, enten det gjelder oppsyn med og drift av tekniske anlegg, vaktmestertjenester, bistand knyttet til ommøblering eller flytting av arbeidsstasjoner eller enkelt vedlikehold som for eksempel feste et løst dørhåndtak, stake et tett toalett, avfallshåndtering, skifte defekt lyskilde eller annet enkelt vedlikehold. Våre medarbeidere har fagbrev i byggdrifterfaget og har bred kompetanse fra slikt arbeid.

Uforutsette hendelser kan vi dessverre aldri gardere oss mot, da er det kjekt å ha fagfolk i ryggen hvis og når uhellet først inntreffer. Estate Management AS tilbyr døgnbemannet vakttjeneste 365 dager i året.

Helse, miljø og sikkerhet først, god ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet bør være en selvfølge. Estate Management AS utarbeider og gjennomfører egen- og internkontroller. Våre medarbeidere har kompetanse på brannvernledelse. Vi kan bistå med å etablere god brannvernorganisasjon, tilpassede instrukser, brukeropplæring og gjennomføring av brannøvelser.

Ved større prosjekter har vi opparbeidet oss ett bredt nettverk med fagpersonell som alltid står til tjeneste og hvor våre kunder oppnår fordelaktige betingelser.

Verden er i endring og heldigvis begynner bransjen å bli mer miljøorientert. Vår erfaring er at markedet uansett bransje forventer og til dels krever at leverandører iverksetter rutiner som bidrar til at leverandørens virksomhet blir mer klimavennlig. Et godt innemiljø som samtidig ivaretar kloden, er målet. Våre medarbeidere har god erfaring med å bistå leietakere knyttet til oppfølging av diverse miljøsertifiseringer.

Mange tenker at for å bruke et forvaltningsselskap må du gi fra deg hele driften. Hos noen er dette tilfelle, men vi i Estate Management AS ønsker å gi deg full fleksibilitet til å velge hvilke forvaltningstjenester du ønsker. Det viktigste er at ditt leieforhold blir ivaretatt på best mulig måte og at din arbeidshverdag blir mest mulig effektiv og lønnsom. 

Estate Management AS tilbyr alt fra timeoppdrag til faste driftsavtaler. Driftsavtalene varier alt fra ett par timer per uke til hele årsverk. Vi skreddersyr vår leveranse i tråd med kundens ønske og behov.