Eiendomsforvaltning
kan være fleksibelt

Hvor mye av din tid bruker du på drift av din eiendom?

Hvor mye tid har du lyst til å bruke på å utvikle ditt selskap?

Hva holder deg igjen?

  • Daglig kontakt med leietakere?
  • Dårlige leieavtaler?
  • Kostnader for sikker drift?
  • Ansvar for ansatte?
  • Vedlikehold av lokaler?

Balanse er en utfordring

Å få lavere kostnader samtidig som en bevarer kvalitet og sikkerhet er en utfordring,
men om du mestrer det vil du kunne frigi mer tid og kapital til videre utvikling og vekst.

Blir mer kostnadseffektiv

Bevare trygg drift

Mulighet til utvikling

Du trenger ikke delegere bort alt!

De fleste tenker at for å bruke et eiendomsforvaltningsselskap må du gi fra deg hele driften. Hos noen er det tilfellet, men vi ønsker å gi deg full fleksibilitet til å velge hvilke forvaltningstjenester du vil ha slik at din eiendom blir best mulig tatt vare på og du har full kontroll.

Hvordan jobbe med oss

Å få lavere kostnader samtidig som en bevarer kvalitet og sikkerhet er en utfordring,
men om du mestrer det vil du kunne frigi mer tid og kapital til videre utvikling og vekst.

1. Avtale et møte

2. Kartlegge behov

3. Avtale budsjett

4.Motta tilbud

5. Sette i gang

Hvilke tjenester vi tilbyr

Administrativ forvaltning

Økonomisk forvaltning

Teknisk forvaltning

Daglig ledelse