Fagkveld i Bergen sentrum 9.november 2023!

I samarbeid med CMS Kluge, Runar Soltveit fra Plent AS inviterer vi deg til en hyperaktuell fagkveld på Hotell Norge. Arrangementet er for deg som er styremedlem eller daglig leder i borettslag eller sameie og du deltar gratis. Fortløpende påmelding, og vi tar forbehold om kapasitet. 

Arrangør: Estate Management AS

The Final Countdown

Bærekraft, omstilling, oppgradering
og energieffektivisering

Bærekraftsmålene (SDGs)  som ble vedtatt i 2015 har som en overordnet målsetning å bidra til en mer bærekraftig, rettferdig og fredeligere verden. Fram mot 2030 skal mye være gjort, og det berører alle deler av samfunnet og alles hverdag på ulike vis – og spesielt deg med ansvar for et helt nabolag.  Hvordan berører kravene til bærekraftig omstilling og det grønne skiftet ditt boligselskap? Har vi tatt oss vann over hodet, eller finnes det en farbar vei mot målet – selv når inflasjon og økte renter synes å stikke kjepper i hjulene?

Selv uten de nye kravene har vi lenge vært klar over store etterslep på mye av bygningsmassen oppført i årene etter krigen. Med dette som bakteppet er det duket for 3,5 timer med svært aktuelle innlegg fra erfarne fagfolk med ekspertise og råd som du må kjenne til og ta med deg inn i ditt viktige arbeid i styret. Ikke gå glipp av dette!  PS: Du kan lese mer om de ulike tjenestene vi tilbyr boligselskapene her.

Foredragsholdere og program

torkjel valland

partner

Torkjel Valland har bred og langvarig erfaring innen fast eiendom, eiendomsutvikling og M&A/transaksjoner. Han bistår klienter med rådgivning innen alle sider av fast eiendoms rettsforhold, og har vært involvert i en rekke store og komplekse eiendomsprosjekter og transaksjoner gjennom mange år. Valland har også omfattende kompetanse innen husleierett, tingsrett, kontraktsrett og selskapsrett. Han er i tillegg autorisert som eiendomsmegler, slik at han kan ivareta oppgjørsfunksjonen i forbindelse med gjennomføring av transaksjoner.

kjetil synsvoll sangolt

assosiert partner, cms kluge

Siden 2012 har Sangolt arbeidet i CMS Kluge og fokuserer primært på entrepriserett, offentlige anskaffelser, fast eiendom og kontraktsforhold. Han har omfattende kjennskap til standardkontrakter innen entreprise- og rådgivningsoppdrag, prosedyreerfaring fra domstoler og voldgift, og representerer byggherrer, entreprenører og rådgivere gjennom hele prosjektløpet, inkludert tvisteløsning. Sangolt holder også kurs for ulike aktører i byggebransjen og er medforfatter på en bok om byggherreforskriften.

Program del 1

Kl. 17.45: Registrering og servering av kaffe, drikke og frukt/lett mat.

Kl. 18.00: Velkommen v/Nicolai B Slinning i Estate Management AS.

Kl. 18.10 – 18.30: Roger Edvardsen forteller kort om Estate Management sin satsing på boligselskapene, og introduserer kveldens foredragsholdere og tema.

Kl. 18.30 – 19.00: Advokat/assosiert partner Anders E P Johansen: Styret sitt ansvar etter burettslagslova + eierseksjonsloven, og moglege feller å gå i.

Kl. 19.00 – 19.30: Advokat/assosiert partner Kjetil S Sangolt: Rehabilitering, byggeprosesser og styrets/selskapets ansvar etter byggherreforskriften.

Kl. 19.30 – 19.50:
Pause/kaffe/frukt

Roger Edvardsen

daglig leder, estate management as

Roger har i over 20 år jobbet med drift og forvaltning av eiendom. Med erfaring fra styrearbeid i sameier og borettslag, samt sin lange karriere innen forvaltning, drift og vedlikehold av næringseiendom har han et glødende engasjement og forståelse for utfordringene og kravene som møter deg som er styremedlem i et boligselskap.

christian evje olsen

leder prosjektavdelingen, estate management as

Christian er utdannet byggmester, og har gjennom årene ledet en rekke prosjekter knyttet til rehabilitering og nybygg. Han har stålkontroll på økonomien, HMS/SHA og sørger for at styrets ansvar som byggherre ivaretas og dokumenteres. Christian kan involveres i hele eller deler av et prosjekt, fra planleggingen til avslutning og oppfølging av reklamasjoner.

sondre heyerdahl

Teknisk forvalter og rådgiver, estate Management as

Sondre er ineniørutdannet, og har inngående erfaring og kompetanse relatert til drift og forvaltning av boligbygg og næringsbygg. Han bistår boligselskapet med analyser og rapporter som dokumenterer tilstand på bygningsmassen og tekniske installasjoner. Rapportene dokumenterer sparepotensiale og utgjør grunnlaget for skreddersydde drifts- og vedlikeholdsplaner. Bærekraft og omstilling står sentralt i Sondre sin FDV-ekspertise.

Runar soltveit

Daglig leder, plent AS

Med sin lange erfaring relatert til oppgradering av bygningsmassen i borettslag og sameier over hele landet besitter Runar unik kompetanse. Med sin kunnskap innen energieffektive tiltak, byggtekniske løsninger og både fallgruver og muligheter slik markedet er i dag vil hans innlegg garantert være nyttig. Runar sin tilnærming til oppgradering - de sosiale, økonomiske og miljømessige sidene av dette er blant annet noe han også tok opp og diskuterte med NBBL og OBOS på årets Arendalsuke. Han tar opp kjente ufordringer som handler om mangelfull informasjon om lønnsomheten til andelseierne samt maglende fleksisibilitet i tilgjengelige støtteordninger soom ofte medfører at det er vanskelig å få gjennomslag for nødvendige tiltak.

Program del 2

19.50 – 20.30: Runar Soltveit snakker om bærekraftige og energieffektive borettslag, lønnsomhet, støtteordninger og dagens situasjon

20.30 – 21.15: Sondre Heyerdahl fra Estate presenterer viktigheten av god teknisk forvaltning, og det å ha en langsiktig vedlikeholdsplan.

Christian Evje Olsen snakker om prosjektledelse relatert til rehabilitering, SHA/HMS-kravene og hvordan vi arbeider i prosjekt som representant for styret som byggherre.  

21.15: Avslutning / mingling og anledning til å stille spørsmål knyttet til kveldens tema. 

PS: Vi tar forbehold om mindre justeringer i programmet underveis. 

Vi ser fram til å se deg!

Vi tror at tematikken vi skal lære mer om på fagkvelden i Bergen sentrum er tidsriktig og høyaktuell.  Det er et stort etterslep relatert til oppgradering og vedlikehold på store deler av bygningsmassen i Norge  som brukes til boligformål. 

Du som er styreleder, styremedlem eller har et ledende ansvar knyttet til drift og vedlikehold i et borettslag eller et sameie bør sette av denne kvelden i kalenderen.  Ta gjerne med deg flere fra styret som kan ha nytte av dette. Her vil vi få innsikt, råd og veiledning fra noen av de fremste ekspertene innen feltet. 

Vi sees på fagkveld!

Påmeldings-skjema nedenfor – vær rask!

Nicolai Bjerknes Slinning er Estate Management AS sin hovedkontakt i avdelingen som tilbyr råd, veiledning og teknisk rådgivende kompetanse til styret i boligselskapene.

Meld deg på

Fyll ut skjemaet med navnet ditt og e-postadressen. 

EPOST:
POST@EMAS.NO
TELEFON:
55 90 00 20

ADRESSE:
Vestre Torggaten 18, 5015 BERGEN

FØLG OSS

ESTATE MANAGEMENT AS 
Org nr: 925 095 575