Boligselskapets uavhengige rådgiver.

De beste rådene får du fra en rådgiver som er helt uavhengig. Det er slik vi har tatt en solid posisjon i Bergen innen forvaltning av næringseiendom. Kundene stoler på oss. og vet at våre råd fungerer. Nå har vi etablert en egen avdeling som er dedikert boligselskapene, og deg som er engasjert i styrets arbeid eller den daglige driften. 

Hva er "god forvaltning" av verdiene i borettslaget eller sameiet?

Styrets ansvar er omfattende og dets arbeid har stor betydning for beboerne, eierne og forvaltningen av boligselskapet. Men hva er egentlig “god forvaltning” av borettslaget eller sameiet? Om du er styremedlem, styreleder, daglig leder eller driftsansvarlig – så er du betrodd det vi kaller for et forvaltnings-oppdrag. Å FORVALTE betyr å “ta vare på”, “styre” eller “administrere” – men vi liker også å legge til “forbedre”, eller optimalisere. Vi tror at god forvaltning handler om mer enn bare “ta vare på” – og at forvaltning handler om å øke verdien og redusere kostnadene om man kan. Det er styret som er øverste beslutningsorgan i et borettslag eller sameie.Styret har det øverste ansvaret og plikt til utarbeidelse og gjennomføring av vedlikehold/oppgraderinger av eiendommen for å bevare verdien og sikre et godt bomiljø for alle. Spørsmål: Hva slags fagkompetanse finnes i ditt styre? Det er lett å være enig i at faglige spørsmål besvares best av en fagperson! Et styre får mange saker på bordet i løpet av et år. Vi vet at mange av sakene berører ulike “fagområder”, og det er ikke gitt at medlemmene i styret ditt er kvalifisert til å ta de beste beslutningene. Og det er helt OK, så lenge man er bevisst på det og forstår når man bør søke ekstern kompetanse. Styret bør alltid vurdere ekstern hjelp i tilfeller der det er tilrådelig med fagkunnskap og spisskompetanse. I saker av juridisk eller byggteknisk karakter kan det være nødvendig med eksterne rådgivere. Uavhengig fagkompetanse er sterkt tilrådelig i prosjekter som ombygging eller renovering for å sikre/dokumentere kvaliteten og sluttresultatet. I sum er styrets rolle i et borettslag avgjørende for sunn drift. Vi hjelper deg gjerne med små og store stockutfordringer. Lykkes du så lykkes vi!

Styret har et tungt og viktig ansvar, og plikter å sørge for at avgjørelser fattes på korrekt grunnlag. I saker som krever kompetanse som styret selv ikke besitter, kan det være svært klokt å innhente råd fra en ekstern og uavhengig rådgiver.

Styrets viktige rolle i boligselskapet

 

STYREHJELPEN er en egen tjeneste vi tilbyr boligselskapenes styre.  

Styrearbeidet kan være både komplekst og tidkrevende. Noen av de vanligste utfordringene som styret kan støte på inkluderer mangel på kompetanse innenfor ulike områder, konflikter mellom beboerne, budsjettutfordringer og manglende transparens i beslutningsprosesser.

En uavhengig rådgiver som Estate Management kan hjelpe styret med å overvinne slike utfordringer ved å tilby ekstern kompetanse innenfor ulike områder, som økonomi, juss og teknisk drift. De kan også hjelpe styret med å utvikle og implementere langsiktige strategier, og gi objektive råd i saker som kan føre til konflikt mellom beboerne. En uavhengig rådgiver kan også bidra til å øke transparensen i beslutningsprosesser gjennom åpenhet og tydelig kommunikasjon til alle beboerne.

Gjennom å engasjere en uavhengig rådgiver som Estate Management kan styret i et borettslag/sameie øke kvaliteten på sitt arbeid og sikre en profesjonell forvaltning av dets eiendom og forpliktelser overfor beboerne. 

Bilde av signering av leiekontrakt

Hvilke tjenester tilbyr vi borettslag og sameier?

 • Prosjektledelse v/nybygg og rehabilitering 
 • HSE/HMS og byggherre-ansvar i prosjekt
 • Oppfølging og håndhevelse av reklamasjon
 • Teknisk forvaltning og optimalisering av drift
 • HMS og brannvern 
 • Kostnadsanalyser og besparelsesrapporter 
 • Kvalitetssikring av borettslagets leverandører
 • Energirapporter og kostnadsreduksjon
 • Bærekraft og grønn drift av borettslaget 
 • Anbudskonkurranser – hva er de viktigste kriteriene i 2023? 
 • Temakvelder i Bergen sentrum m/relevante foredrag av eksperter innen juss, forvaltning og drift – med bevertning og hyggelig samvær 

Solid kompetanse

Estate Management er først og fremst et kompetansehus med bred tverrfaglig kompetanse, og lang erfaring innen alt som handler om eiendom og forvaltning av eiendom. 

Møt Sondre Heyerdahl:  Han er utdannet elektroingeniør og FG kontrollør av brannalarmsystemer (FG 750 sertifisert).

Før han kom til oss hadde han ansvaret for drift og FDV på Flesland Lufthavn i Avinor. Med sin erfaring knyttet til teknisk drift og forvaltning av næringsbygg og boligbygg er han én av våre fremste tekniske rådgivere. For ledelsen og styret i et borettslag eller sameie kan en samtale med ham være avgjørende når viktige beslutninger skal tas. 

Tett dialog med styret og leverandører er en del av Sondre sin hverdag hos oss. Han har ennå ikke opplevd å gjennomgå en eiendom, dets installasjoner, tilstand og driftsplaner uten å finne rom for optimalisering og besparelser. 

 

Christian Evje Olsen hos oss vil du som daglig leder, styremedlem eller styreleder stifte bekjentskap med når dere har et viktig prosjekt som skal gjennomføres. Christian har lang erfaring knyttet til ledelse av store og små prosjekter. I 2019 ledet han rehabiliteringsprosjektet av Grand Selskapslokaler; et prosjekt som vant eiendomsprisen i Bergen.

Han har full kontroll på HMS og SHA, og sørger for at prosjektet gjennomføres nøyaktig etter planen dersom han blir engasjert til å representere styret i et prosjekt der boligselskapet v/styret er byggherre.  Det er en stor fordel at et prosjekt blir ledet av en uavhengig fagperson som ikke har bindinger til utførende selskap. En prosjektleder skal først og fremst sørge for at styrets og boligselskapets målsetninger og ansvar i prosjektet er ivaretatt på best mulig vis. 

Sondre Heyerdahl er teknisk forvalter og en løsningsorientert rådgiver i Estate Management. Brannvern, HMS og optimalisering av driften er blant hjertesakene til Sondre
Christian Evje Olsen er en svært habil prosjektleder. Han er gjerne styrets forlengede arm i små og store prosjekter, og sørger for at styrets tunge ansvar som byggherre ivaretas i henhold til lovens strenge krav.

Relevante kontaktpersoner:

Christian Evje Olsen

Leder prosjektavdeling og byggmester

Epost: co@emas.no

Nicolai Bjerknes SLinning

Primærkontakt for boligselskapene

Nicolai er primærkontakt for deg som er styremedlem, styreleder eller daglig leder i borettslag eller sameie. _ Epost: ns@emas.no / tlf: 458 73 397

Sondre Heyerdahl

Teknisk forvalter med ekspertise på hms og brannvern

Epost: sh@emas.no

Kostnadsfri konsultasjon

Fyll ut skjemaet med navnet ditt og e-postadressen. I kommentarfeltet kan du gjerne nevne om det er et bestemt tema som du ønsker å bruke timen til. På den måten kan også vi stille forberedt, og gi deg og borettslaget mest mulig verdi. 

EPOST:
POST@EMAS.NO
TELEFON:
55 90 00 20

ADRESSE:
Vestre Torggaten 18, 5015 BERGEN

FØLG OSS

ESTATE MANAGEMENT AS 
Org nr: 925 095 575