Våre tjenester

Her er en oversikt over de vanligste tjenestene vi leverer:

Oversikt

Styrehjelpen

Fagkyndig teknisk rådgiver for styret i boligselskapet. Du kan lese mer om tjenestene vi tilbyr boligsameier og borettslag ved å trykke på knappen

Teknisk forvaltning

Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester fra løpende oppfølging av drift og vedlikehold til digital loggføring og effektiv planlegging. 

Vedlikeholdsplan

Få tilgang til detaljerte tilstandsanalyser, vedlikeholds- og LCC-planer som er skreddersydd for dine behov.

Prosjektadministrasjon

Vår omfattende tilnærming inkluderer alt fra anbudsgrunnlag til prosjektledelse og koordinering, sikrer at hvert prosjekt leveres til rett tid og innenfor budsjett. Vi ivaretar fullt ut dine plikter som byggherre, med særlig fokus på HMS og SHA. 

Drift og driftsoptimalisering

Vi tilbyr kun driftsavtaler på næringseiendom. For gårdeiere og boligselskaper som har eget driftspersonell tilbyr vi gjennomgang og optimalisering av driften, og analyserer og tilpasser driften av alle tekniske anlegg. Det det er behov eller ønskelig kan hele eller deler av driften utføres av våre driftere – håndplukket blant de beste i faget. 

Brannvern og sikkerhet

Prioriter sikkerheten med våre tjenester som omfatter alt fra internkontroll og brannøvelser til organisatorisk støtte. Skreddersydde og tilpassede tjenester for både gårdeier og leietaker, som har litt ulike ansvarsområder. E-læring og sertifisering. Les mer om våre tjenester knyttet til brannvern ved å klikke på knappen

Innkjøp og serviceavtaler (fase 2)

■ Forvaltning av
servicerapporten
■ Tiltaksplaner, prioritering

HMS/Internkontroll

Bistand/tilrettelegging for trygg ivaretakelse av HMS (Internkontrollforskriften kap 5)
Vår bistand sikrer at din eiendom overholder alle lovpålagte krav til helse, miljø og sikkerhet. Tjenestene er tilpasset kravene som hviler på deg som gårdeier, deg som leietaker og arbeidsgiver og du som har styreansvar i et boligselskap. 

Digitalisering

Ta de nødvendige skrittene inn i fremtiden med våre digitaliseringstjenester som systematiserer og effektiviserer alle dine prosesser, og bidrar til mer effektiv og bærekraftig drift. 

Energioptimalisering

Reduser driftskostnader og miljøfotavtrykk med vår hjelp til å analysere og optimalisere driften av ventilasjon og varmesystemer. Her er det virkelig mye å hente på selv ørsmå forbedringer.

Kloke valg og beslutninger forutsetter riktig kompetanse

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas interdum ullamcorper tempus. Nam arcu felis, pharetra et auctor ultricies, luctus non tellus. Fusce posuere ullamcorper libero ut condimentum. Aenean sollicitudin quam tincidunt enim mattis ullamcorper. Vivamus a vestibulum tellus. Pellentesque quis odio nunc. Fusce semper, nulla a semper luctus, lacus dui viverra urna, eget faucibus tortor lorem at orci. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas interdum ullamcorper tempus. Nam arcu felis, pharetra et auctor ultricies, luctus non tellus. Fusce posuere ullamcorper libero ut condimentum. Aenean sollicitudin quam tincidunt enim mattis ullamcorper. Vivamus a vestibulum tellus. Pellentesque quis odio nunc. Fusce semper, nulla a semper luctus, lacus dui viverra urna, eget faucibus tortor lorem at orci.

CTA bunnfelt

Fyll ut skjemaet med navnet ditt og e-postadressen. I kommentarfeltet kan du gjerne nevne om det er et bestemt tema som du ønsker å bruke timen til. På den måten kan også vi stille forberedt, og gi deg og boligselskapet mest mulig verdi.