Estate Management med satsing på boligselskaper

– De første tre årene har vi vært opptatt av å fokusere på næringsbygg, slik at selskapet har et sterkt fundament. Nå ønsker vi å utvide vår ekspertise og tjenester til boligselskap, og vi er overbevist om at dette markedet har et betydelig behov for vår kompetanse, sier Thomas Dale til Estate Vest.

Continue ReadingEstate Management med satsing på boligselskaper

Estate Management doblet inntektene

Regnskapet for 2022 viser at Estate Management i fjor hadde inntekter på 10,9 millioner kroner. Inkluderes inntektene for datterselskapene, lander omsetningen på 12 millioner kroner mot 6,5 millioner i 2021. Resultat før skatt i Estate Management endte på 2,5 millioner, skriver Estate Vest

Continue ReadingEstate Management doblet inntektene