Næringseiendom Boligselskap  Rådgivning  Driftsoptimalisering  Prosjektledelse  Forvaltning, drift og vedlikehold Kostnadsreduksjon

Eier du næringseiendom? Leier du lokaler? Representerer du et borettslag eller sameie?  Er du driftsansvarlig? Om du kan svare “ja” på én av dem så er du på riktig sted! Vi vil gjerne høre fra deg. 

Gårdeier eller leietaker?

Vi er et kompetansehus innen forvaltning, drift og vedlikehold av næringseiendom. Det er tre ord som alle sammen representerer et stort spekter av tjenester. Tjenester som handler om å forbedre, optimalisere, være i forkant. Vi skal skape bedre avkastning for deg som eier en næringseiendom, og mer verdi for deg som er leietaker – enten du driver restaurant, butikk eller er en kontorbedrift. Det som er helt sikkert er at næringseiendommen og leietakeren er akkurat like viktige. Derfor er vi både en rådgiver, en forvalter, en drifter, eller en prosjektleder når noe skal oppgraderes eller rehabiliteres. Vi tilbyr skreddersydde og behovsbaserte tjenester til leietaker og til gårdeier; små og store enkeltprosjekter, eller overordnet og full forvaltning av hele bygget.  Målet vårt er å være best på de tjenestene vi leverer. Selv om mange av våre kunder kan sies å være “gift” med oss, så er det ingen målsetning for oss. Les gjerne mer om hva vi kan tilby deg ved å trykke på knappen som tar deg til vår næringseiendom-seksjon. 

Boligselskapet - et lite "samfunn" med store verdier

Boligselskapenes framvekst i etterkrigstiden og fram til dagens tid har gjort det mulig for mange i Norge å komme inn i boligmarkedet. I dagens samfunn er det å bo et borettslag eller sameie en trygg, behagelig og forutsigbar eieform med en rekke fordeler og bekvemmeligheter. Ofte betyr det tilgang på gode og attraktive fasiliteter som er en del av selskapets og beboernes felleseie, og fordelen av oppgraderinger og vedlikeholdsarbeid som gagner hele fellesskapet. Imidlertid forutsetter en god drift og forvaltning av de store verdiene som de fleste boligselskapene representerer at man har flinke og kompetente folk i styret. 

For det er det valgte styret som på vegne av beboerne og eierne har det store og viktige ansvaret.  Ansvaret for å sikre et godt bomiljø. Drifte trygt, sikkert og økonomisk. Sørge for vedlikehold når det trengs. Og forvalte de store felles eide verdiene som selskapet rår over. Vi er styrets utstrakte arm, rådgiver eller medhjelper i små og store saker der det skal gjøres beslutninger som krever fagkunnskap. 

Les mer om hva vi kan tilby deg som styreleder, driftsansvarlig eller daglig leder i et boligselskap. 

brannvern og sertifisering på digital plattform - billig, raskt og 100% samsvar med lovkrav!

Hvem gjør hva når det brenner?

Bare et par spørsmål: Hvem er brannvernleder i din bedrift? Kan du dokumentere at samtlige medarbeidere kjenner til rømningsplanen som gjelder for lokalene dine? Når gikk du sist gjennom branninstruksen med dine medarbeidere? Hvor ofte blir denne revidert? 

Dersom du ikke kan svare på disse enkle spørsmålene så er det beste du kan gjøre å trykke på knappen under. Der finner du alt du trenger for å løse det meste innen brannvern i bedriften. Det er fint å kunne dokumentere dette når brannvesenet kommer på tilsyn – og det betyr alt den dagen det brenner. 

Med vår kursportal kan dine ansatte bli sertifisert og få kursdokumentasjon når det passer dem best. Det er ikke nødvendig å stanse bedriften for å gjøre dette. Les mer om våre kurs, og hvordan vi bruker Virtual Reality i stedet for bensin når vi øver på slokking. 

Vi behersker mange ulike fag!

Våre medarbeidere har fagbrev som tømrer, elektriker, ulike ingeniørtitler, byggdrifter, eiendomsmegler, mastergrad i eiendomsforvaltning – og utvikling-  ja, kort sagt en skikkelig bukett med kompetanse og erfaring innen det meste som handler om eiendomsdrift og forvaltning. Vi er både stolte og ydmyke over å ha så flinke og dedikerte mennesker hos oss. Hver dag gjør de en stor innsats ute hos våre kunder. Det er tilbakemeldingene fra kundene våre som gjør oss ekstra stolte! Du kan lese mer om og våre folk her. 

CTA bunnfelt

Fyll ut skjemaet med navnet ditt og e-postadressen. I kommentarfeltet kan du gjerne nevne om det er et bestemt tema som du ønsker å bruke timen til. På den måten kan også vi stille forberedt, og gi deg og boligselskapet mest mulig verdi.