Å leie lokaler er som å gifte seg

Det kan være kjærlighet ved første blikk, og det kan også kreve mye “dating” for å finne en virkelig match! Som med et ekteskap er det ganske mye å tenke på, og å sette seg inn i. Følger du våre råd vil du unngå kostbare feil, og sikrer en ryddig exit når den tid kommer. 

Er det dyrt å leie lokaler?

Nei, ikke så lenge bedriften din må ha lokaler for å kunne drive virksomheten. For øvrig forutsetter også svaret på spørsmålet at du har valgt lokaler som er tilpasset behovet for virksomheten din, og at betingelsene i avtalen er riktige. 

Det som KAN bli dyrt er det du ikke tenker på når du inngår avtalen. Og det er nettopp der vi kommer til unnsetning. 

Noe som kan være vanskelig å forutse er eksempelvis endring i behov. Bedriftens behov om 5 år kan fort være svært annerledes enn behovet i dag. Hva sier kontrakten om endrede behov, og muligheter for å gjøre tilpasninger med lokalene underveis? 

Hva sier kontrakten om vedlikeholdsplikter og tilbakeføring til opprinnelig standard? Visste du at det relativt ofte rettes krav mot leietaker etter avsluttet leieforhold nettopp fordi man ikke har hatt et bevisst forhold til hva kontrakten egentlig sier? Slike situasjoner er dessverre mer vanlig enn man skulle tro. Som rådgiver og bindeledd mellom gårdeier og leietaker jobber vi for å unngå denne type overraskelser, og har en rekke “verktøy” og rutiner på plass som sikrer deg og utleier et optimalt utgangspunkt. 

I tillegg tilbyr vi en rekke andre tjenester som kan bidra til at leieforholdet blir en positiv og lønnsom tid for deg som leietaker og gårdeieren som utleier. Kontakt oss i dag om du har konkrete spørsmål, eller ønsker å vite mer om hvordan vi kan hjelpe din virksomhet. 

Å vite om alt man bør sjekke før man inngår, eller avslutter et leieforhold krever fagkompetanse. Å kjøpe noen timer med fagkyndig rådgivning fra oss kan spare deg for store summer.

Slik sikrer du bedriften en god leiekontrakt:

  1. Først og fremst må bedriften sitt behov være tydelig definert, og nøye kartlagt, sammen med en kvalifisert analyse av fremtidige behov. 
  2. Sondér markedet, og kjør “speed-dating” med objektene som er innenfor ditt scope
  3. Dialog: Snakk med utleier, drøft leiepris, og få informasjon om vedlikeholdsplikter, fellesutgifter (og hva de inkluderer) og servicenivået 
  4. Når du ber om et tilbud, be om å få det i form av en leiekontrakt
  5. Sett deg nøye inn i kontraktens bestemmelser, og identifiser punktene det kan være nødvendig å forhandle på
  6. Ta gjerne en prat med andre leietakere på bygget, og sammenlign betingelsene med lignende objekter. 
Vi bistår mange av våre klienter med hele eller deler av en slik prosess. Klikk her om du vil vite mer, ved å sende oss en kort melding. 

Innsjekk, utsjekk og tiden i mellom

Dokumentasjon er helt avgjørende den dagen det oppstår tvil eller spørsmål om hvem som har ansvaret for hva i en avtale.

Derfor er vårt beste råd til deg og gårdeieren som du skal leie, eller leier lokaler av å sørge for en systematisk og metodisk gjennomgang av de punktene som det potensielt kan oppstå uenigheter om på et senere tidspunkt.

Når bedriften flytter inn i nye lokaler bør det gjennomføres en grundig innsjekk hvor man følger en ryddig relevant sjekkliste. Videre bør også du som leietaker sørge for å ta bilder, og dokumentere tilstand og standard ved innflytting.

Sørg for å være i rute med vedlikeholdsplikter gjennom leieperioden, og ta initiativ ovenfor gårdeier i god tid før utsjekk for gjennomføring av felles befaring og registrering av tilstand og eventuelle skader mv.

Disse 4 rådene er en god veileder:

  1. Sørg for en grundig gjennomgang av lokalene før eller ved leieforholdets start. Ta bilder, og dokumenter lokalenes standard ved å ta bilder.
  2. Sørg for god dialog med huseier i god tid før utsjekken, gjennomfør befaring i fellesskap og avdekk eventuelle skader som må utbedres og eventuelt vedlikeholdsetterslep. Da har man tiden på sin side, og unngår forsinkelser med tilbakelevering.
  3. Som leietaker må du være påpasselig med vedlikeholdspliktene i kontrakten, og sørg for utbedring av skader og utskifting der det trengs underveis i perioden.
  4. Der du som leietaker leier et bygg, og har ansvaret for vedlikehold av alle tekniske installasjoner i tillegg til det ordinære vedlikeholdet anbefaler vi en avtalt vedlikeholdsplan for bygget.
TIPS: Les vår artikkel om “innsjekk og utsjekk” dersom du ønsker litt mer info om tematikken.

Send oss en melding her!

Fyll ut skjemaet med navnet ditt og e-postadressen. Du hører garantert fra oss innen 24 timer på hverdager. Dersom du sender en melding til oss i helg eller på helligdag hører du fra oss neste virkedag.