Å leie lokaler er en nødvendighet

Men det kan ofte være mye å ta hensyn til og uoversiktlig hva du må ha kontroll på. 

Det er dyrt å leie lokaler

Sannsynligvis utgjør kostnader knyttet til dine lokaler en stor andel av dine driftskostnader. Da er det viktig at du oppnår optimale leiebetingelser. Det er mye som skal ivaretas og tenkes på, fallgruvene er mange. 

En forretningsmann som regner ut på kalkulator og datamaskin hva det koster å leie næringslokaler

Potensielle fallgruver

Feil leiepris

Høye felleskostnader

Få utviklingsmuligheter

Ubalanserte vedlikeholdsplikter

Løpende drift

Bilde av signering av leiekontrakt

Vær bevisst på følgende ved inngåelse av leiekontrakt

 • Riktige vilkår, inklusive felleskostnader
 • Riktig arealoppmåling 
 • Ivareta fleksibilitet knyttet til utvikling av egen virksomhet
 • Forutsetninger vedrørende  klargjøring av lokaler før overtakelse
 • Dokumenter status ved inn/utsjekk av lokalene
 • Klar og tydelig ansvarsfordeling mellom partene
 • Vær klar over ditt ansvar, dine vedlikeholdsplikter med mer

Hvor god oppfølging får du fra utleier?

God kommunikasjon er nøkkelen for at partenes interesser blir best mulig ivaretatt.  Sørg for å etablere gode samhandlingsarenaer hvor deres ønsker, behov og forventninger deles. 

rot på bakken, fries, chips, cola flaske, søppel, papir, tyggis

Hvor godt blir eiendommens driftsoppgaver fulgt opp?

Når du betaler felleskostnader skal du forvente at ting blir fulgt opp. Dette gjelder like så godt små oppgaver som store. Ofte er det de små tingene som ikke er på plass som utgjør en stor forskjell. 

Den tomflasken som i lengre tid har stått i trappen, lyspæren i fellesarealet som enda ikke virker, det løse dørhåndtaket eller taggingen på fasaden skaper unødvendig irritasjon for deg og brukerne av eiendommen. 

Er det balanse mellom eiendommens servicenivå og felleskostnader?

Ung mann som fortviler over mange leverandører til sine lokaler

Hvor mange leverandører må dere forholde dere til?

Å forholde seg til mange leverandører blir fort uoversiktlig og fører ofte til at tjenestene blir levert på en mindre effektiv og lønnsom måte. 

Det kan derfor både være lønnsomt og effektivt å samle servicetjenester hos en og samme leverandør. 

Lokalene er mye mer enn bare et sted å være

Lokalene skal bidra til å skape identitet for din virksomhet, trivsel for ansatte og effektivitet i arbeidet.  Lokaler som ikke er tilpasset dine behov, eller som ikke blir driftet på en god måte, fører til mindre trivsel og mindre effektivitet.
Bilde av kontorlokaler
Illustrasjon av hvordan behov endrer seg med tiden

Dine behov vil endre seg

Kontinuerlige tilpasninger må forventes etterhvert som din virksomhet endrer seg. Tid og store besparelser kan oppnåes ved å tenke langsiktig og ved å kartlegge behov og muligheter. Dine fremtidige behov vil ikke nødvendigvis være de samme som da du inngikk leiekontrakten.

Hvilke rutiner har du for vedlikehold og sikkerhet?

Mange leietakere har ikke sett på sin leiekontrakt siden de flyttet inn. Derfor kan det du trodde var utleiers ansvar, være ditt ansvar. Sørg for å ha en klar oversikt over hvilke krav du som leietaker har og sørg for å sette pliktene i system. 

Nærbilde av en person som fyller ut sjekklister for kvalitet og gode rutiner

Hva gjør du når?

Du får lekkasje

Toalettet er tett

Løst dørhåndtak

Ommøblerer

Det brenner

Bilde av vannlekasje fra rør

Vær forberedt på problemer før de oppstår

Når du har en proaktiv holdning eliminerer du ofte slitasje og skader. Du finner løsninger som reduserer sannsynligheten for at problemer oppstår eller har en bedre evne til å håndtere situasjonen hvis den skulle oppstå.

 

Konsekvenser av å ikke overholde dine plikter

Mange leietakere har opplevd at de må stille med erstatning den dagen de flytter ut av et lokale. Årsaken er ofte at de ikke har opprettholdt sine vedlikeholdsplikter. Dette har oppstått enten på grunn av at de har hatt et ansvar de ikke har vært bevisst på eller at de har ikke satt ansvaret i system. Dette kan avverges med god forventning- og ansvarsavklaring, og gode planer for vedlikehold.
Hånd som peker på en punkt i leiekontrakten som ikke er overholdt.
Tegner arealet til kontorlokalet.

Sett dine behov først!

Om du har lokaler eller er på jakt etter lokaler, må dine behov komme først. Begynn med å kartlegge hva dine nåværende og fremtidige behov er. Dette må være hovedkriteriet for dine beslutninger. 

Tar du deretter kontakt med utleier og oppretter en dialog, kan dere oppnå riktig leiepris, bedre utviklingsmuligheter, balanserte vedlikeholdsplikter og en plan for løpende drift.  

Hva du bør gjøre

1. Kartlegge dine behov

2. Avklare dine muligheter

3. Dialog med utleier

4. Inngå leieavtale

Få hjelp med hele eller deler av prosessen

Med leietakerrådgiving kan vi hjelpe deg med alt fra å rådgi deg om kontrakter på leieforholdet til å følge opp dine vedlikeholdsplikter. I stedet for at du skal ta deg av alle disse detaljene kan vi gjøre det for deg, og du kan ha fokus på egen virksomhet.

Thomas og Roger går opp langs en gate i Bergen
Illustrasjon av en forretningsmann som kontakter Estate Management

En leverandør å forholde seg til

Mange tenker at for å bruke et forvaltningsselskap må du gi fra deg hele driften. Hos noen er dette tilfelle, men vi ønsker å gi deg full fleksibilitet til å velge hvilke forvaltningstjenester du vil ha. Det viktigste er at ditt leieforhold, på best mulig måte, blir tatt vare på og din arbeidshverdag blir best mulig effektiv og lønnsom. 

Når utfordringer oppstår, gjør vi det enkelt for deg

1. Du melder inn problemet

2. Vi fikser problemet for deg

3. Du får beskjed når problemet er løst

Våre tjenester

Arealforvaltning
Bilde av signering av leiekontrakt
Kontraktsrådgivning
Vaktmester i Bergen
Leietakerservice
Flyttekasse klar for å bli fraktet til nye kontorlokaler
Flytteservice

Mer om våre tjenester

Ved å avtale et møte kan vi skreddersy en løsning som er tilpasset dine behov
og som gir deg en kostnadseffektiv drift av dine lokaler og leieforhold.

 • Arealrådgivning
 • Proaktiv arealansvarlig
 • Strategisk arealplanlegging
 • Funksjons/behov- og arealanalyse
 • Søk etter lokaler
 • Bistand med fremleie av egne lokaler
 • Kontakt med offentlige myndigheter
 • Bistå ved overtakelsesbefaringer ved inn- og utflytning av lokaler
 • Bistand i hele eller deler av flytteprosessen
 • Bistå med løpende spørsmål fra utleier tilknyttet drift og vedlikehold samt spørsmål i forbindelse med leiekontrakten og tilhørende bestemmelser, herunder følge opp at partene utfører sine vedlikeholdsplikter
 • Klargjøre forpliktelser
 • Besørge at kontraktsfestede frister overholdes
 • Bistand ved reforhandling av løpende leieforhold
 • Bistå ved utøvelse av leieopsjoner
 • Bistå ved avvikling av leieforholdet
 • Bistå ved overtakelsesbefaringer ved inn- og utflytning av lokaler
 • Utarbeidelse av lønnsom og effektiv driftsplan
 • 24 timers vakt beredskap
 • FDV dokumentasjon, vedlikeholde dokumentasjon i digitalt forvaltningsprogram
 • Etablere og følge opp egen- og internkontroller. Sørge for at kontrollene utføres i iht. forskriftskrav
 • Oppfølging internkontroll, eks. brannvern, elektro, legionella mv.
 • Driftsoptimalisering
 • Feilsøking på tekniske anlegg
 • Energivurdering tekniske anlegg
 • Brannvernledelse
  • Vedlikehold av brannbok
  • Planlegge, gjennomføre og dokumentere brannøvelse
  • Planlegge, gjennomføre og dokumentere opplæring
  • Internkontroll med fokus på brannsikringstiltak
  •  Avvikshåndtering
 • HMS
 • Leietakerservice
 • Koordinere av servicetjenester byggdrift, kantine, renhold, resepsjon, mv.
 • Serviceavtaler, oppfølging servicerapporter
 • Formidling håndverkertjenester
 • Energioppfølging m/tiltak
 • Oppfølging faktura ifm. strøm og avfall
 • Rådgiving avfallsløsninger
 • Fakturakontroll servicetjenester
 • Driftsbudsjett
 • Felleskostnader
 • Prognose
 • Innkjøp
 • Koordinering alle leverandører

Hvordan jobbe med oss

Å få lavere kostnader samtidig som en bevarer kvalitet og sikkerhet er en utfordring, men om du mestrer det vil du kunne frigi mer tid og kapital til videre utvikling og vekst.

1. Avtale et møte

2. Kartlegge behov

3.Motta tilbud

4. Inngå avtale

5. Sette i gang

Ta kontakt i dag for et uforpliktende møte