Estate Management med satsing på boligselskaper

– De første tre årene har vi vært opptatt av å fokusere på næringsbygg, slik at selskapet har et sterkt fundament. Nå ønsker vi å utvide vår ekspertise og tjenester til boligselskap, og vi er overbevist om at dette markedet har et betydelig behov for vår kompetanse, sier Thomas Dale til Estate Vest.

Continue ReadingEstate Management med satsing på boligselskaper